Occitan

This is 12th century Occitan, and it resembles Catalan. It is part of a Cathar ritual. (The Middle Ages are such a strange country, I find.)

[2.1] Nos em vengut denant Deu, e denant vos, e denant l’azordenament de santa Gleisa per recebre servisi, e perdo, e penedensia de tuit li nostri pecat li qual avem fait, ni dig, ni pessatz, ni obratz del nostre naissement entro fin a-/236b/ora; e quirem misericordia a Deu et a vos, que vos preguetz per nos lo Paire sanh de misericordia que nos perdo.

[2.2] Adorem Deu e manifestem tuit li nostre pecat e las nostras moutas greus ofensios az esgardament del Paire e del Fil e de l’onorat Sant Esperit, e dels onoratz sanhs Avangelis, e dels onoratz sanhs Apostols per la Oracio, e per la fe, e per la salvatio de tuit li dreiturers gloriosses crestias, e dels bonauratz durmentz ancesors, e dels fraires enaviro estant, e denant vos, sanh Senhor, que nos perdonetz tot ço en que nos pequem.

[2.3] Benedicite, parcite nobis.

[2.4] Quar moutz so les nostres pecatz els quals nos ofendem a minca dia, per nuit e per dia, en paraula, et en obra, e segon cossirer, ab volontat e senes volontat, e plus per la nostra volotat, la qual denant nos aportan les malignes esperitz en las carns que vestem.

[2.5] Benedicite, parcite nobis.

[2.6] Mais aissi cum la santa Paraula de Deu nos essenha, e li sanh a-/236c/postol e li nostri frairi esperital nos o anoncian, que nos degitem tot desirer de la carn, e tota lagesa, e fazam la volontat de Deu el perfeit Ben cumplit.

[2.7] Mais noi serve[n] [n]ualhos no fazem solament la volontat de Deu enaissi cum se covengra, mais sovendeirament azomplem li desirer de la carn en las curas seglars, si c’als nostres esperitz nozem.

[2.8] Benedicite, parcite nobis.

[2.9] Cum la gent mondana andam, cum lor essems estam, e parlam, e majam, e de moutas causas ofendem, si qu’als nostres fraires et als nostres esperitz nozem.

[2.10] Benedicite, parcite nobis.

[2.11] De las nostras lengas cazem em paraulas ossiossas, en vas parlamentz, en ris, en esquers, e malesas, en retrazement de fraires e de serors dels quals nos no em digne de jujar ni de cumdampnar li ofendement dels fraires e de las seros.

[2.12] Entre·ls crestias estam pecadors.

[2.13] Benedicite, parcite nobis.

[2.14] Lo servisi que receubem, no·l ga[r]dem aissi cum se covengra, lo /236d/ dejuni ni la Oracio; nostres dias traspassem, nostras oras pervericam; nos estant en la santa Oracio, nostre sen se desvia els desirers carnals, en las curas seglars, si que en aquela ora a penas sabem qual causa ufrem al Paire dels justz.

[2.15] Benedicite, parcit[e] nobis.

[2.16] O tu, sant e bo Senhor, totas aquelas causas que a nos endevengro al nostre sen et al nostre cosirer, a tu las manifestam, sanh Senhor, e tota la moutesa dels pecatz pausam en la misericordia de Deu, et en la santa Oracio, et en lo sant Avangeli.

[2.17] Quar moutz so los nostres pecatz.

[2.18] Benedicite, parcite nobis.

[2.19] O Senhor, juja e cumdapna los vises de la carn.

[2.20] No ajas merce de la carn nada de corumptio, mais ajas merce de l’esperit pausat en carcer.

[2.21] E aministra a nos dias, e oras, e venias, e dejunis, e Oracios, e presicatios enaissi cum es costuma de bos crestias, que nos no siam jujat ni cumdampnat al dia /237a/ del judici cum li felo.

[2.22] Benedicite, parcite nobis.

Axé.

Advertisements

Leave a comment

Filed under News

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s